SYSTEM SPADKÓW I KONTRSPADKÓW DACHOWYCH


  • Profilowanie dachów płaskich
  • Izolacja termiczna wszystkich dachów płaskich oraz lekko spadzistych
  • Białe płyty styropianowe typu EPS 80, EPS 100, EPS 150 lub EPS 200 oznaczenie zgodnie z PN-EN 13163:2012+A1:2015
  • Opcjonalnie dostępne w postaci płyt styropianowych oklejonych papą asfaltową na welonie z włókien szklanych
  • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) od 80 kPa do 200 kPa
  • Klasa reakcji na ogień E