LUBAU Spółka z o.o. S.K.A.

ul. Twarda 4/294
00-105 Warszawa

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. (25) 759 32 23
mail: bok@lubau.pl

Adres do korespondencji

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki

LUBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 4/294, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000480486, posługująca się numerem NIP 9522126549, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (uiszczony w całości) 50 100,00 zł.

Radius: Km
Loading...
Liczba sklepów: 0 DRUKUJ

Store Direction

GET DIRECTIONS

Skorzystaj z mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego usługodawcę w mojej okolicy

Description