HYDRO


 • Przeznaczony do miejsc narażonych na działanie wody: fundamenty, cokoły, piwnice i dachy
 • Oznaczenie produktu zgodnie z EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,036 W/mK
 • Wytrzymałość na zginanie BS ≥150 kPa
 • Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(T)4 ≤ 4%
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 30 kPa tj. 3,0 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

AKUSTYK


 • Przeznaczony do izolacji cieplnej i akustycznej od dźwięków uderzeniowych w systemie podłogi pływającej o obciążeniach użytkowych do 4kN/m2
 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,048 W/mK
 • Wytrzymałość na zginanie BS50 ≥ 50 kPa
 • Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw do 31 dB
 • Klasa reakcji na ogień E

PŁYTY RYFLOWANE


 • izolacja cieplna ścian w konstrukcjach szkieletowych domów drewnianych
 • izolacja cieplna dachu skośnego
 • Białe i grafitowe płyty styropianowe różnych typów EPS
 • Specjalnie wycięte (ryflowane) rowki, przez które swobodnie przemieszcza się powietrze zapewniając wentylację przestrzeni pomiędzy warstwą izolacji a płytami poszycia. Zapobiega to utrzymywaniu się wilgoci i umożliwia odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD od 0,045 W/mK do 0,031 W/mK
 • Klasa reakcji na ogień E