PARKING EXTRA


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150 -DS(N)5-DS(70,)2-DLT(1)5
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 150 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 45 kPa, tj. 4,5 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

PARKING PREMIUM


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 200 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 60 kPa, tj. 6,0 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E