FASADA
PREMIUM


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/mK
 • Wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
 • Klasa reakcji na ogień E

FASADA
EXTRA


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012+A1:2015
 • EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD    ≤0,040    W/mK
 • Wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
 • Klasa reakcji na ogień E

FASADA
PLUS


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,042 W/mK
 • Wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 80 kPa
 • Klasa reakcji na ogień E

FASADA
STANDARD


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,045 W/mK
 • Wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 80 kPa
 • Klasa reakcji na ogień E