DACH PODŁOGA
PREMIUM


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 100 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 30 kPa, tj. 3,0 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

FASADA DACH PODŁOGA EXTRA


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 80 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 24 kPa, tj. 2,4 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

DACH PODŁOGA
PLUS


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70
 • -DS(N)5-DS(70,-)2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 70 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 21 kPa, tj. 2,1 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

DACH PODŁOGA STANDARD


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 60 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 18 kPa, tj. 1,8 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E