EPS
– polistyren ekspandowany
EN
– europejska norma
PN
– polska norma
T
– tolerancja grubości
L
– tolerancja długości
W
– tolerancja szerokości
Sb
– tolerancja prostokątności
P
– tolerancja płaskości
BS
– poziom wytrzymałości na zginanie
XPS
– polistyren ekstrudowany
TR
– poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
CS(10)
– poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
DS(N)
– poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)
DS(70,-)
– poziom stabilności wymiarowej w temperaturze 70°C
DLT(1)5
– poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
SD
– poziom sztywności dynamicznej
CP
– poziom ściśliwości
WL(T)
– poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu
WD(V)
– poziom absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji
λD    
– współczynnik przewodzenia ciepła