DACH PODŁOGA PREMIUM


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 100 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 30 kPa, tj. 3,0 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

FASADA DACH PODŁOGA EXTRA


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 80 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 24 kPa, tj. 2,4 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

DACH PODŁOGA PLUS


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70
 • -DS(N)5-DS(70,-)2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 70 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 21 kPa, tj. 2,1 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

DACH PODŁOGA STANDARD


 • Oznaczenie produktu zgodnie z EN 13163:2012 + A1:2015
 • EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) ≥ 60 kPa
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. (F.2): 18 kPa, tj. 1,8 t/m2
 • Klasa reakcji na ogień E

IZOLAMIN NRO


 • Izolacja termiczna wszystkich dachów płaskich oraz lekko spadzistych
 • Izolacja termiczna podłóg, fundamentów, tarasów oraz pod wylewki betonowe
 • Płyty styropianowe oklejone papą asfaltową na welonie z włókien szklanych
 • Białe płyty styropianowe typu EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150 lub EPS 200 oznaczenie zgodnie z PN-EN 13163:2012+A1:2015. Papy asfaltowe na welonie z włókien szklanych, spełniające wymagania normy PN-EN 13707:2006/A1:2007 lub, które na podkładzie ze styropianu zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD od 0,038 W/mK do 0,030 W/mK
 • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe nawet do 60 kPa, tj 6,0 t/m2 – w zależności od typu płyt
 • Odporność na ogień zewnętrzny BROOF (t1)
 • Klasa reakcji na ogień E

SYSTEM SPADKÓW i KONTRSPADKÓW DACHOWYCH


 • Profilowanie dachów płaskich
 • Izolacja termiczna wszystkich dachów płaskich oraz lekko spadzistych
 • Białe płyty styropianowe typu EPS 80, EPS 100, EPS 150 lub EPS 200 oznaczenie zgodnie z PN-EN 13163:2012+A1:2015
 • Opcjonalnie dostępne w postaci płyt styropianowych oklejonych papą asfaltową na welonie z włókien szklanych
 • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS (10) od 80 kPa do 200 kPa
 • Klasa reakcji na ogień E