IZOLAMIN NRO


  • Izolacja termiczna wszystkich dachów płaskich oraz lekko spadzistych
  • Izolacja termiczna podłóg, fundamentów, tarasów oraz pod wylewki betonowe
  • Płyty styropianowe oklejone papą asfaltową na welonie z włókien szklanych
  • Białe płyty styropianowe typu EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150 lub EPS 200 oznaczenie zgodnie z PN-EN 13163:2012+A1:2015. Papy asfaltowe na welonie z włókien szklanych, spełniające wymagania normy PN-EN 13707:2006/A1:2007 lub, które na podkładzie ze styropianu zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
  • Współczynnik przewodzenia ciepła λD od 0,038 W/mK do 0,035 W/mK
  • Dopuszczalne, równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe nawet do 60 kPa, tj 6,0 t/m2 – w zależności od typu płyt
  • Odporność na ogień zewnętrzny BROOF (t1)
  • Klasa reakcji na ogień E